Městské věže

rozhledna České Budějovice – Černá věž

České Budějovice – Černá věž

Stavba 72 metrů vysoké strážné a hlásné věže a zvonice probíhala v letech 1549-1577. Kvůli nepříznivým hydrologickým poměrům podloží musely být pod základy zatlučeny dubové piloty. Věž má čtvercový půdorys o délce strany 11,6 metrů, šířka zdí u země činí 3,1 metru a se vzrůstající výškou se zužuje až na necelé dva metry ve výšce ochozu. … Čtěte více

rozhledna Chomutov – Hvězdářská věž

Chomutov – Hvězdářská věž

Věž je ve svém základu pravděpodobně jednou z nejstarších staveb ve městě. Byla postavena v roce 1591 jako strážní věž městského opevnění v objektu jezuitského chudobince pro nemajetné studenty. V roce 1598 byl krov budovy i věže po požáru zničen. Poté byla budova přistavena o jedno poschodí. V roce 1846 byla věž navýšena a opatřena vyhlídkovým ochozem. Plochá terasa pak … Čtěte více

rozhledna Jičín – Valdická brána

Jičín – Valdická brána

Součástí opevnění města byly původně tři věže, z nichž se do dnešních dnů dochovala pouze Valdická brána. Stavba renesanční věže probíhala v letech 1568-1578. Roku 1589 věž vyhořela a následně byla zvýšena o třetí patro. Od zboření kvůli rozšíření náměstí ji zachránilo úmrtí Albrechta z Valdštejna. Po dalším požáru v roce 1678 bylo přestavěno čtvrté patro a v roce … Čtěte více

rozhledna Jihlava – Brána Matky Boží

Jihlava – Brána Matky Boží

Z původních pěti středověkých bran zůstala Brána Matky Boží jedinou dochovanou středověkou branou ve městě. Brány vznikly v době výstavby města a ochranného hradebního systému na počátku druhé poloviny 13. století. V letech 1508-1509 byla původní věž zbourána a znovu postavena jako pozdně gotická stavba s typickými hrotitými portály. V roce 1551 ji zachvátil požár a následná renesanční nástavba z roku … Čtěte více

rozhledna Praha – Jindřišská věž

Praha – Jindřišská věž

Jindřišská věž je původní gotická zvonice kostela sv. Jindřicha a sv. Kunhuty. Byla postavena v letech 1472-1476. O sto let později byla opatřena hodinami. Při švédském obléhání města v roce 1648, kdy sloužila jako vojenská strážnice, byla značně poškozena dělostřeleckou palbou. Dalšímu dělostřeleckému útoku odolávala v roce 1757, kdy Prahu obléhala pruská vojska. Začátkem 19. století pro změnu … Čtěte více

rozhledna Praha – Malostranská mostecká věž

Praha – Malostranská mostecká věž

Malostranské mostecké věže jsou dvě levobřežní, nestejně vysoké a stylově odlišné mostní věže propojené branou, kterou se vcházelo na Karlův most z Malé Strany. Nižší Juditina věž střežila vstup na tehdejší Juditin most, který byl předchůdcem Karlova mostu. Byla postavena v románském slohu ve druhé polovině dvanáctého století a měla bránu. Vedle ní stávala ještě druhá románská … Čtěte více

rozhledna Praha – Prašná brána

Praha – Prašná brána

Masivní čtyřboká gotická brána, jeden ze symbolů Prahy, vznikla roku 1475 poté, co nahradila již nepotřebnou Bránu sv. Ambrože. Její původní název zněl Nová brána. V 18. století v jejích útrobách nacházelo skladiště střelného prachu a od té doby jí tento název zůstal až do dnešních dnů. Při pruském obléhání města v roce 1757 značně utrpěla střelbou, takže … Čtěte více

rozhledna Praha – Staroměstská mostecká věž

Praha – Staroměstská mostecká věž

Gotická fortifikační věž z pískovcových kvádrů nad prvním mostním pilířem tvoří pravobřežní vstup na Karlův most, s nímž byla i společně stavěna. Má tvar mohutného hranolu s cimbuřím a vysokou stanovou střechu. Její dokončení se datuje do 80. let 14. století. Značné škody utrpěla na konci třicetileté války švédským ostřelováním, ale i během revolučních bouří v roce 1848. Výška … Čtěte více