Stáří rozhleden

rozhledna Praha – Staroměstská radnice

Praha – Staroměstská radnice

Rok: 1338

rozhledna České Budějovice – Černá věž

České Budějovice – Černá věž

Rok: 1577

rozhledna Sušice – radnice

Sušice – radnice

Rok: 1619

rozhledna Krásný Dvůr

Krásný Dvůr (Templ)

Rok: 1796

rozhledna Uherčice

Uherčice

Rok: 1801

rozhledna Minaret

Minaret (Lednice)

Rok: 1802

rozhledna Apollonův chrám

Apollonův chrám

Rok: 1819

rozhledna Cibulka

Cibulka

Rok: 1820