Jména zejména

Víte proč se domácí zvířata určená k pozdější konzumaci nemají pojmenovávat?

Tím jménem si totiž k němé tváři vytvoříte citový vztah, který je pak velkou překážkou při jeho porážce, natož pak při jeho konzumaci. No posuďte sami. Chutnal by vám pak váš roztomilý Vašík, Dášenka nebo Myšulka?

O to více nemohu pochopit, proč si zastupitelstvo v některých obcích není schopno nějak hezky pojmenovat svoji nově postavenou rozhlednu. Ta pak po dlouhá léta, nebo někdy i navždy, nese pouze jméno dotyčné obce. Domníval jsem se, že k nové stavbě si většina místních občanů najde svůj citový vztah a dokonce, jak jsem se již na několika místech sám přesvědčil, se starají o její chod a údržbu. Ale jak vidno, někde k tomu mají ještě stále dost daleko.

Vzhledem k tomu, že rozhledna je ženského rodu, slušelo by se jí, po nějaké místní rodačce či krasavici, pojmenovat. Ovšem kde máme těch krasavic více pohromadě, dělalo by to zřejmě zlou krev, takže by se muselo najít nějaké neutrální řešení. Stále nám těch volných jmen ještě zbývá! Ano, hodně rozhleden už má svoje ženská přízviska, namátkou mně po jednom jménu podle abecedy napadá Anička, Barborka, Diana, Eliška, Floriánka, Johanka (ta už to má, chuděrka, za sebou), Lenka, Markéta, Růženka, Štěpánka, Terezka a nakonec i Zdenička. Ale stále se nám tady nabízí skupina krásných jmen. Jak by se vám líbila třeba ještě taková Hanička, Ivanka, Janička, Klárka, Kačenka, Pavlínka, Slávinka a mohl bych jmenovat ještě hodně, hodně dlouho. Místo toho tady máme bohužel jen ty strohé názvy obcí. Škoda. Navíc by se slušelo založit i novou tradici a v době jejich svátků k nim pořádat procesí, dálkové pochody nebo zcela obyčejné pouti, setkání příznivců rozhleden, místních občanů či jejich známých. Myslím, že by to utužilo nejen dobré sousedské vztahy, ale také přilákalo množství nových turistů.

Starostové i občané, zkuste se na sklonku starého roku nad touto výzvou zamyslet!