Po Pražském hradě se jedná o druhý největší hradní a zámecký komplex u nás. Od roku 1992 je zapsán na seznam Světového dědictví UNESCO.

Původní hrad, stojící na vysokém a strmém skalním ostrohu nad Vltavou a říčkou Polečnicí, byl založen ve 13. století. Svoji podobu však ztratil po četných stavebních úpravách v 15. a 16. století. Poslední přestavba se uskutečnila ve druhé polovině 18. století ve stylu vídeňského baroka. Nejstarší dochovanou částí je starý palác s mohutnou téměř pětapadesátimetrovou válcovou věží ze 13. století s renesanční nástavbou a malbami.

Z ochozu ve výšce 25 metrů je nádherný výhled nejen na samotný zámek a celé historické jádro města s řekou, ale také na masiv Kleti se špičkou televizního vysílače.

Vzácně zachovalé město Český Krumlov je vystavěné na meandrech Vltavy a spolu se zámkem vytváří zcela unikátní ucelený komplex středověké architektury. Ke věži se nejsnáze dostaneme z hlavní průjezdní silnice od Kájova do Českých Budějovic. Těsně před mostem přes Chvalšinskou ulici zatočíme doprava do ulice Latrán, po jejíž kamenné dlažbě dojedeme k Budějovické bráně. Po 200 metrech dojedeme téměř po rovině k další bráně a hned za ní zatočíme doprava. Červenou branou se dostaneme na první nádvoří, kde nás čeká ještě hrbolatější dlažba a příkré stometrové stoupání, které je od druhé poloviny písčité a končí u zámeckého příkopu s medvědy. Na druhé nádvoří, kde se nachází i vstup do věže, již musíme jít pěšky.

Sjízdné na silničním kole, i když po nerovné dlažbě je to značně nepohodlné.

Suvenýry v pokladně a informačním centru na prvním nádvoří.

Občerstvení v zámecké kavárně a v četných hospůdkách v podzámčí.