Gotický hrad Dobronice byl postaven začátkem 14. století na vysokém skalnatém ostrohu nad řekou Lužnicí, přesto vrchol jeho věže leží pod úrovní okolní zvlněné krajiny.

Kruhový výhled z mohutné 21 metrů vysoké válcové věže je možný pouze na malebné údolí Lužnice a stejnojmennou obec.

Pokud do Dobronic odbočíme ze silnice Bechyně – Opařany, pak nás čeká mírný 1,5 kilometrový sjezd až do obce, ve které se zhruba uprostřed nachází odbočka doleva ke hradu. Po 30 metrech asfaltová silnička přechází na červeně značenou travnatou cestu, která po 100 metrech pokračuje úzkou pěšinou k řece. Ke hradu se proto musí sjet z příkrého kopce po širší vozové zarostlé cestě. Pokud bychom do Dobronic přijeli od východu ze silnice Tábor – Sudoměřice, pak nás čeká téměř šestikilometrové klesání po hrubé asfaltce do kempu k řece, kterou přejedeme po dřevěném mostě. Odtud je třeba zdolat kilometrové příkré stoupání s jednou serpentinou až k odbočce ke hradu uprostřed obce.

Opatrně sjízdné i na silničním kole.

Suvenýry v pokladně hradu.

Občerstvení a suvenýry v kiosku v podhradí u řeky.