Bezmála pětadvacetimetrová dřevěná věž z roku 2019 je věrnou kopií rozhledny na nedalekém Boubíně jen s jedním rozdílem, a tím je zastřešení vyhlídkové plošiny, stejně jako je tomu na středočeské rozhledně Besedná.

Nádherný kruhový výhled ze zastřešené plošiny ve výšce 21 metrů (JE Temelín, České Budějovice, Novohradské hory, Kleť a Bulový v Blanském lese, Velký Plešný a Chlum ve vojenském újezdu Boletice, Libín, Bobík, Boubín, Mařský vrch a Javorník na Šumavě, Helfenburk, Kbíl, Jarník, Písek, Vodňany a Bavorov).

Vrcholem Svobodné hory, na němž je rozhledna postavena, prochází žlutá turistická značka z Bavorova do Svobodných Vodňanských Hor. Z Bavorova se ale jedná o turistickou pěšinu v závěru se značným převýšením a množstvím kamenů, takže jedinou přístupovou cestou na kole je cesta z opačné strany od severovýchodu. Z obce Křepice, ležící jihozápadně od Vodňan, se musí zdolat příkrý kopec do Svobodných Vodňanských Hor, kde se hned na začátku obce zatočí doleva. Po úzké asfaltce se pokračuje ještě asi 350 metrů, kde žlutá značka zatáčí doleva kolmo do svahu. Po zdolání příkrého stoupání po hrubé asfaltové drti cesta pokračuje mezi pastvinami do lesa. Po dalších 350 metrech se na pokraji lesa na rozcestí odbočí doprava opět kolmo do svahu a po nově hrubě vyasfaltované cestě se musí zdolat čtyřsetmetrový příkrý, v závěru až strmý kopec na další rozcestí. Zde se asfaltka opustí a stále po žluté se po hlinitokamenité cestě pokračuje doprava. V posledním 550 metrovém úseku k vrcholu se nám do cesty postaví ještě dvě stometrová strmá stoupání.

Sjízdné pouze na horském kole.

Razítko ve schránce na ochozu a ostatní suvenýry v IC ve Vodňanech.