Šestnáctimetrová půlkruhová betonová věž z roku 1927.

Kruhovému výhledu z otevřeného ochozu ve výšce 12 metrů brání vzrostlé stromy. Díky průseku lesa je ale nyní možné severovýchodním směrem spatřit část Benešova.

K rozhledně vede z křižovatky nad Neštěticemi (silnice z Konopiště do Neveklova) 800 metrů dlouhá, žlutě značená turistická cesta. Začíná stoupat hned na okraji pole do prudkého kopce. V lese se stoupání mění na příkré a vzápětí až strmé. Hrubá šotolinová cesta s velkými kameny je velmi nekvalitní . Asi 200 metrů pod rozhlednou žlutá značka uhýbá doprava na nesjízdnou úzkou lesní pěšinu. Široká cesta však pokračuje dále 60 metrů téměř po rovině, aby se vzápětí 3x za sebou zvedla do krátkých, ale strmých výjezdů. Po 1500 metrech se celý vrchol od severu objede až přímo k rozhledně.

S obtížemi sjízdné pouze na horském kole.

Suvenýry v infocentru a na MÚ Neveklov.