Mohutný hrad z bílého nedvědického mramoru byl vystavěn ve druhé polovině 13. století na vysokém skalním útesu západně od obce Nedvědice. Původní jednoduchá gotická dispozice hradu se ztrácí ve spleti pozdějších renesančních, barokních, rokokových a klasicistních přestaveb až po romantismus 19. století. V roce 2005 hrad zachvátil rozsáhlý požár, ale už o čtyři roky později byly stopy zkázy zahlazeny. Vzhledem k tomu, že hrad je obklopen vyššími okolními kopci, je z otevřeného ochozu věže čtyř ročních období ve výšce 27 metrů výhled pouze východním směrem na obec Nedvědice, ležící v úzkém údolí Nedvědičky a na opačné straně na rekonstruovaný park na vysoké stráni pod Pivovarskou cestou. Jižním směrem brání výhledu hradní palác a severním vrchol vyššího kopce.

Ke hradu vedou z Nedvědice dvě přístupové cesty. Proti proudu potoka se na konci obce nachází křižovatka. Doprava se ve směru na Bystřici nad Pernštejnem vystoupá příkrý sedmisetmetrový kopec až k malému parkovišti, kde se zatočí doleva a po kamenné dlažbě se přejede most a dále po hlinité cestě už téměř po rovině se dojede po 200 metrech až k hradní bráně. Druhou možností je na dolní křižovatce pokračovat ve směru na Rožnou asi 1200 metrů proti toku Nedvědičky až k Haslingerovu kříži, kde se zatočí doprava. Pivovarskou cestou musíme příkrým stoupáním zdolat ještě 150 metrů po dobrém asfaltu, ten ale na zbylých 360 metrů vystřídá hrubý povrch, zakončený u druhé brány na první hradní nádvoří. Dále už je vjezd cyklistům zakázán.

Obě cesty jsou sjízdné na silničním kole.

Suvenýry v pokladně hradu.

Občerstvení na prvním hradním nádvoří i v objektu hradu.