Stále je co objevovat

Před koncem starého roku se sluší tak trochu bilancovat a hodnotit právě uplynulý rok. Dovolte mně, abych se i já pozastavil nad starým rokem 2020. Co se týká nově otevřených rozhleden, byl oproti předchozím letům lehce nadprůměrný, ale zároveň byl zcela určitě mimořádný tím, že jsme jako lidstvo museli čelit zcela nečekanému nepříteli v podobě coronaviru. Opatření, spojená s jeho šířením, zasáhla bezpochyby každého z nás, cestovatele po rozhlednách nevyjímaje. Celé jaro a podzim, včetně nadcházející zimy, jsme se s různými zákazy střetávali doslova na každém kroku. Doba letních prázdnin byla výjimkou. Obdarovala nás opojnou svobodou a nasadila pomyslná křídla. Kdo však toto krátké údobí nevyužil k návštěvám svých oblíbených objektů, může litovat, protože další úsvit se ukrývá bohužel zatím někde hluboko pod obzorem.

O to víc bych rád poděkoval svým skalním příznivcům, dopisovatelům a zasilatelům fotografií a poznámek o nově otevíraných rozhlednách, které i v této nelehké době, navzdory všem zákazům, stále „vyrůstaly“ ze země. Tito nadšenci, naladěni na stejnou strunu jako já, mně po celý rok dodávali tu správnou pozitivní energii a hlavně pocit, že nedělám svoji práci nadarmo, že má smysl a své čtenáře.

Abychom se v záplavě nových, ale hlavně stávajících rozhleden snadno orientovali, doporučoval bych každému rozhlednáři si „svoje“ rozhledny ohledně snazšího rozlišení a přehlednosti rozdělit do různých skupin. Nejjednodušší a pravděpodobně i nejspravedlivější dělení se nabízí podle abecedy. Další členění může být podle krajů a také podle okresů, které už ale prakticky neexistují.  Já se však za ně stále přimlouvám, neboť kraj je přeci jenom velký celek a přesnější určení polohy nabízí právě okres. Zajímavě vypadá rovněž tabulka podle stáří rozhleden, podle výšky věže, či nadmořské výšky.  Jiným druhem rozdělení může být stavební materiál, z něhož jsou rozhledny postaveny. Cihlové, kamenné nebo betonové se dají napasovat do souhrnné kolonky zděné. Další kategorií jsou rozhledny dřevěné a v neposlední řadě také železné či ocelové, jedním slovem kovové. Máme tady ale ještě jednu zajímavou skupinu rozhleden kombinovaných. Zde se stavební materiály různě mísí, prolínají a vzájemně doplňují, takže přesné zaškatulkování je dosti obtížné. Typickým příkladem je například napůl kamenná a napůl železná rozhledna Kohout, ocelovodřevěný Rýdův kopec nebo Vyšicko, či zcela originální Vojtěchov, kde se podařilo skloubit dokonce tři stavební materiály, jako je kámen, železo a dřevo.  

Zcela originální členění na A, B, C nebo třeba 1, 2, 3 vymyslel můj rozhlednový kolega a hlavní tvůrce populárních nástěnných kalendářů. Ta tajemná velká písmenka či číslice značí původ vzniku rozhledny. Áčko, nebo chcete-li jednička, jsou věže, které byly postaveny výhradně k rozhlížení a nesloužily k žádnému jinému účelu. To jsou v podstatě všechny historické stavby, vznikající na našem území v devatenáctém století, ale hojně se budují i v současné době. Namátkou uvedu tři historické stavby z různých materiálů. Kovový Petřín, dřevěný Blaník nebo kamennou Královku. To, že jejich významná poloha byla časem využita jako držák pro antény, je vedlejší. Do béčka nebo také do dvojky bychom zařadili věže, které už na plánech stavitelů splňovaly dvě rozličné funkce. Jedná se především o nosiče antén mobilních operátorů, retranslačních stanic či jiných parabol a satelitů, zároveň doplněné ochozem pro turisty. Tyto objekty se u nás stavěly hlavně na přelomu tisíciletí a zatím poslední stavbou tohoto typu byla rozhledna Janov nad Hřenskem z roku 2013. Rozhodně to nebyly žádné krasavice, ale na druhou stranu musíme přiznat, že z jejich ochozů, umístěných vždy desítky metrů nad zemí byly, a stále ještě jsou, fantastické a ničím nerušené výhledy po okolí. Ale vzhledem k lehce vibrujícím konstrukcím a roštovému „děravému“ schodišti se zdaleka ne každému zájemci podaří zdolat kýžený ochoz. Do této skupiny nespadají jenom ocelové vysílače, ale zařadila se sem například i nově otevřená vodárenská věž v Ohrazenicích u Turnova, kde se pod mohutnou koulí krčí vyhlídkový ochoz pro návštěvníky nebo funkční skokanský můstek V Popelkách u Lomnice nad Popelkou. Konečně pod céčko (trojku) si můžeme dosadit objekty věžového tvaru, které původně sloužily ke zcela jinému účelu, než bylo rozhlížení po okolí, ovšem časem ztratily svůj význam. Před jejich demolicí je zachránil zájem turistické veřejnosti, ale hlavně různé spolky, nadace či sdružení obcí a s jejich finanční a materiální pomocí se je podařilo nejen zachránit, ale také zpřístupnit široké veřejnosti. Typickým příkladem jsou vojenské věže na Havranu a Poledníku, vodárenské objekty v Kolíně, Kladrubech nad Labem nebo třeba v Heřmanově Huti, vyhaslé tovární komíny v Brně nebo v pivovaru v Humpolci, nevyužívané těžní věže Rudolfka či Řimbaba u Příbrami nebo například bývalé trafostanice v Rožmitále a Dnebohu.  

Ale jak jste se mohli přesvědčit z mých webových stránek a také z knihy Vyhlídkami králů, vyhlížet se nemusíte výhradně jenom z rozhleden, ale také třeba z hradních a zámeckých věží. Ne všechny jsou k tomu přizpůsobené a připravené, ale 120 zmapovaných objektů je docela slušné číslo. A tato cifra není konečná, neboť od vydání knihy v srpnu loňského roku se objevilo několik dalších hradních zrekonstruovaných věží. Dokladem toho je Starý Herštejn v Českém lese či Tojštejn v Lužických horách. Ale ani zámky nezůstávají pozadu. V současné době probíhá kvůli instalaci Muchovy Slovanské epopeje rekonstrukce zámku v Moravském Krumlově a společně s ním by se měla zpřístupnit i nepřehlédnutelná masivní věž.  

V loňském roce, ihned po vydání knihy Vyhlídkami králů, jsem dlouho neusínal na vavřínech a neseděl doma za pecí, ale rozhodl jsem se rozšířit již tak bohaté spektrum vyhlídkových objektů a zmapovat také naše městské a radniční věže s ochozem přístupným pro veřejnost. Předběžně jsem jejich počet spočítal na stovku, takže o zábavu na několik let mám zcela jistě postaráno. Jako malou ukázku letošního letního snažení uvádím zatím z každé kategorie jednu věž. Jedná se o českobudějovickou městskou dominantu Černou věž a historickou radnici ve Frýdlantu. Toto zajímavé město ve stejnojmenném výběžku se tím stává takovým malým rekordmanem, neboť v jeho katastru se nachází kromě zmiňované radnice také rozlehlý zámek s nádhernou věží a neméně zajímavá rozhledna na severním okraji města. Které jiné město u nás nám může nabídnout tak pestrou škálu vyhlídkových věží!

Tato nová skupina staveb má bezesporu jedno velké plus, ale zároveň také jedno velké mínus. Tím pozitivem je snadná dostupnost samotných objektů. Jak už název napovídá, městskou a radniční věž najdeme téměř vždy v centru města, ne-li přímo na samotném náměstí. Při jejich návštěvách tím odpadají propocená trika a štípající pot v očích. Zcela zde chybí tisícové vrcholy, či strmé silnice, šplhající na temena kopců. Chybí rovněž plahočení přes kořeny a kameny, jako je to běžné u většiny našich rozhleden. Bohužel toto jedno laciné plus převáží jedno mnohem větší mínus. Oč je cesta k radnici rychlejší a příjemnější, o to složitější je výtvarné ztvárnění takové novorenesanční stavby, plné zdobných balkonů, okenních říms, soch či sgrafit, o členitých věžích s korouhvemi nemluvě. Jestliže jsem nad strohou geometrickou kresbou rozhledny strávil řádově jednotky hodin, pak taková kresba výstavné radnice mně často zabere těch hodin o celý jeden řád více!

Ale abych nezůstal jen u těchto dvou „nově objevených“ kategorií. Existuje tady ještě jedna nepřehlédnutelná skupina vyhlídkových věží. Touto skupinou jsou naše kostelní věže. Ovšem vzhledem k tomu, že na rozdíl od radnice se kostel nachází téměř v každé větší obci, bude mně rozhodování o zařazení těchto staveb do sféry svých zájmů trvat ještě hodně dlouhou dobu a nejsem si jist, zda k tomu najdu dost morálních, a vzhledem k mému důchodovému věku, také fyzických sil!

Všem čtenářům, kteří jste se tímto textem prokousali až k těmto řádkům, ale samozřejmě i sám sobě, přeji lepší nový rok, než ten, který právě dnes trháme z kalendáře!

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.