Zbytečné rozhledny

Nic mě poslední dobou tak nezaujalo, jako kritický, ale bohužel velmi pravdivý článek Andreje Halady na webu navzduchu.cz, s velice razantním názvem „Není těch rozhleden už trochu moc„. Možná si řeknete, proč se takhle rouhačsky zastávám někoho, kdo v podstatě kritizuje současnou překotnou výstavbu rozhleden, když na druhé straně poctivě objíždím každou nově postavenou vyhlídku.

Je sice pravda,  že díky zájmu o rozhledny jsem měl možnost poznat doslova každý kout naší vlasti, protože vyhlídkové věže už opustily význačné České, Moravské a Slezské hory a kopce a usadily se, hlavně díky štědrým dotacím z evropských fondů, i na místech, kde by je nikdo nehledal. Domnívám se ale, společně s panem Haladou, že někdy méně by bylo více. Na jednu stranu bych si neměl zoufat, mám stále o práci postaráno, ale je zřejmé, že kvantita zde nahradila kvalitu. Ne, že by nové stavby nebyly originální, vždyť doba unifikovaných ocelových telekomunikačních věží už naštěstí pominula, ale už z principu jsem se rozhodl ignorovat ty vyhlídky, které stojí pár metrů od silnice, na jejich ochoz lze rukou dosáhnout ze země a výhled z nich je totožný jako z jedoucího auta po vedlejší komunikaci.

Na druhé straně pak citlivě vnímám absenci vyhlídkových věží na našich jediných vnitrozemských horách – na Brdech. Můžete namítnout, že jsem asi zapomněl na Studený vrch nebo Třemšín. Nezapomněl, dobře o nich vím, ale výhledy mezi špičkami vzrostlých smrků u prvně jmenované nebo pohledy do korun ještě vzrostlejších jasanů u té druhé nepovažuji za ty skvělé výhledy, o nichž píše spisovatel Brd Jan Čáka.

Rád bych se totiž ještě dožil okamžiku, který nastal jednoho zvláštního zimního dne v devadesátých let minulého století, kdy z prostoru druhého nejvyššího vrcholu Brd – Prahy, byly prokazatelně vidět rakouské Alpy. V knize Tajemné vrcholky Brd II. je tomuto mimořádnému jevu věnována téměř  celá jedna stránka. Na základě fyzikálních výpočtů to vzhledem k vzdálenosti, zakřivení Země, výšce Brd, výšce Alp a také k výšce „překážející“ Šumavy není možné, ale existuje snad ještě něco, jako fata morgana, která  by tento mimořádný jev snad vysvětlila. A právě kvůli tomu zde, pro výstavbu nějaké výrazné vyhlídky na Brdech, zvedám ruku.