Masivní zděná původně čtyřicetimetrová věž z roku 1831 byla vystavěna k zeměměřičským účelům. V průběhu prusko-rakouských válek v roce 1866 byla údajně poškozena, snížena o jedno dřevěné patro na současnou pětadvacetimetrovou výšku, aby se posléze změnila na turisticky přístupnou rozhlednu.

Kruhový výhled z uzavřené vyhlídkové místnosti (JE Dukovany, Českomoravská vrchovina, Pavlovské vrchy a za dobré viditelnosti i rakouské Alpy).

Odbočka ke věži se nachází na vrcholu prudkého stoupání silnice z Kramolína do Mohelna vpravo. Odtud je to k rozhledně již pouze 600 metrů po hrbolaté panelové silnici do mírného kopce.

Opatrně sjízdné i na silničním kole.

Suvenýry ve věži nebo v Kramolíně.