Původní hrad byl založen k v polovině 13. století jako vodní pevnost s mohutnou válcovou věží. Pozdně gotickou přestavbou z 16. století se hrad výrazně proměnil a věž byla navýšena o špičatou cihlovou helmici na padesát metrů. K poslední přestavbě došlo v 19. století, kdy objekt získal množství věžiček, cimbuří a falešných střílen. Borský zámek se tak stal významným dokladem vývoje hradní architektury a její přeměny v pohodlný zámek.

Kruhový výhled z otevřeného ochozu ve výšce 30 metrů opatřeného mohutným cimbuřím (město Bor, Slavkovský les, Sedmihoří, Český les s vrcholy Dyleň, Přimda, Velký Zvon a Čerchov).

Zámek leží téměř na rovině na hlavním průtahu městem ve směru od Horšovského Týna do Plané. Při vjezdu do města Plzeňskou ulicí a překřížení železniční trati budeme mít bílou zámeckou věž přímo před očima.

Sjízdné na silničním kole.

Suvenýry v pokladně hradu.

Občerstvení na nedalekém náměstí.