Šestnácti metrová jehlanová věž nedokončeného kostela. Zastřešená vyhlídková místnost ve výšce necelých deseti metrů umožňuje výhledy na celé město a jižním směrem i na domy a kopce nad městem Sebnitz. Pouze severovýchodním směrem brání lepšímu výhledu vrchol Ferdinandovy výšiny.

Bývalý evangelický kostel se nachází téměř uprostřed obce na úpatí Ferdinandovo výšiny. Základní kámen byl položen v roce 1938, avšak bouřlivé události spojené se záborem pohraničí a následně pak světová válka celou stavbu přerušily.

Po rekonstrukci v roce 2009 zde vzniklo Centrum setkávání. Interiér byl přestavěn na koncertní sál a je dále využíván ke konání výstav, přednášek, svateb a podobně.

Město Dolní Poustevna leží v západní části Šluknovského výběžku na samotné hranici s Německem, které ho ze dvou stran obklopuje. Ze Šluknova je spojena silnicí přes Lobendavu nebo přes Velký Šenov. Z hlavní Lobendavské ulice, procházející celým městem od Lobendavy, se na mostě nad Lučním potokem odbočí doleva a jednosměrnou ulicí Jakamado se po dvou stech metrech vystoupá příkrý kopec na parkoviště u kostela. Předpisáři popojedou po hlavní ulici ještě 200 metrů dále a poté zatočí doleva do Sadové ulice. Příkrým stoupáním po dalších 300 metrech zatočí doleva do Střední ulice po níž sjedou po dvou stech metrech ke kostelu z opačné strany.

Sjízdné na silničním kole.

Suvenýry v přízemí kostela.