Hrad z první poloviny 14. století je vystavěn na vysoké pískovcové skále a dominuje mu mohutná sedmnáctimetrová čtyřboká věž s cimbuřím.

Výhled z otevřené plošiny, na kterou se vystoupá úzkým točitým schodištěm je však, kromě celého areálu hradu a údolí Hrádeckého potoka, možný pouze západním směrem na barokní poutní areál Kalvárie nad obcí Ostré a ve větší dálce na nezaměnitelnou siluetu vrchu Sedlo, což je nejvyšší vrchol Českého středohoří východně od Labe. Ostatní obzor zakrývají vrcholky okolních vyšších kopců.

Nejsnazší přístupovou cestou je zeleně značená polní hlinitokamenitá cesta z obce Rašovice, která mírně klesá nejprve mezi poli. Po kilometru je třeba na kraji lesa zelenou značku opustit a pokračovat stále po širší vozové cestě na rozhraní pole a lesa a po dalších 500 metrech sjet až k hradní bráně. Druhá cesta odbočující ze silnice Úštěk – Tetčiněves je podstatně náročnější. Po 1100 metrech od Úštěku se u lesní samoty odbočí doleva a po žluté značce se mírně do kopce pokračuje 2 kilometry až k rozcestí Ptačí důl. Těsně před rozcestím však hlinitokamenitá cesta překonává mělký brod přes potok. Pak následuje krátký, ale ostrý výjezd a po dalších 700 metrech je třeba ze široké cesty odbočit prudce doprava. Tady nás čeká nejnáročnější 350 metrová část po úzké kamenitopísčité stezce šikmo vzhůru až k úzké nesjízdné  lávce. Odtud je bezpečnější posledních sto metrů kolo vytlačit až na nádvoří před hradem.

Obě cesty jsou sjízdné pouze na horském kole.

Suvenýry a občerstvení v areálu hradu.