Osmimetrová dřevěná stavba z roku 2009, která však byla slavnostně pokřtěna až po kolaudaci v roce 2011.

Jednostranný výhled severovýchodním směrem na dominantní vrcholy Biskupskou kupu a Příčnou a daleko do polských rovin.

Rozhlednu pro vrcholem Křemenáče si postavili supíkovští občané svépomocí a bez dotací. Obec se nachází severně od Písečné, ležící na hlavní silnici z Jeseníku do Mikulovic. Po zdolání prudkého stoupání se na první křižovatce na nejvyšším bodě obce vydáme rovně do prudkého kopce po zelené značce k lesu směrem na Červenou Vodu. Po 370 metrech od kraje lesa odbočuje zelená značka doleva a po 170 metrech staneme u rozcestí Pod Křemenáčem. Tady opustíme zelenou, která sice svádí k rychlejšímu zdolání rozhledny, ale cesta vzhůru je pro množství kamenů a strmý sklon nesjízdná. Lze ji použít pouze jako zážitkovou ústupovou cestu. Po žlutě značené široké vozové cestě prudkým stoupáním celý vrchol Křemenáče obkroužíme a po 2 kilometrech dojedeme na rozcestí Liščí seč. Odtud nás čeká závěrečný kilometr po zelené už téměř po rovině až k rozhledně.

Sjízdné pouze na horském kole.