Goticko – renesanční zámek vznikl přestavbou původní tvrze ze 14. století. Renesanční podobu dostal v polovině 16. století. Po válce došlo k zestátnění a objekt využívala obec, místní zemědělské družstvo a škola. V současné době obec provádí  postupnou rekonstrukci objektu a zpřístupňování jednotlivých opravených částí zámku. V objektu rovněž sídlí muzeum RAF, věnované především našim pilotům za II. světové války a nově též muzeum historických motocyklů.

Ochoz 36 metrová hranolové věže je bezpochyby raritou. Na její střechu je totiž zapotřebí prolézt úzkým vikýřem, což se každému nemusí podařit. Odměnou pak bude kruhový výhled z jehlanové plechové střechy, opatřené mohutným železným zábradlím (rozhledna Rumburak, vysílač Dešov, poutní místo Hájek, kostel v Horním Újezdě a větrné elektrárny v Rakousku).

Stejnojmenná obec leží v řídce obydlené oblasti u Rakouských hranic, jihovýchodně od známější Jemnice. Hlavní průjezdní silnice vesnicí vede těsně kolem dlouhé dvoupodlažní budovy, na jejímž severozápadním okraji se nachází vjezd do areálu. Po projetí průjezdem je to ke vstupu do zámku pouhých sto metrů po hrubé asfaltové cestě.

Sjízdné na silničním kole.

Suvenýry a občerstvení v pokladně zámku.