Téměř pětimetrová rozhledna je postavena jižně od Velvar na výrazném holém na návrší.

Kruhový výhled z otevřené plošiny vybavené stolkem a lavicemi z výšky necelých čtyř metrů (České středohoří s Milešovkou, Sedlem, Kletečnou, Lovošem a Hazmburkem, Říp, Kladno, Velvary, elektrárna Mělník a ropné zásobníky v Kralupech, za dobré viditelnosti jsou na obzoru vidět vrcholky Krušných a Lužických hor a Krkonoš).

Nejsnáze se k rozhledně dostaneme z obce Velká Bučina, ležící vpravo od silnice z Kralup do Velvar. Od železniční zastávky se po 570 metrech dojede do prostředka obce, kde se napojíme na zelenou značku. Po devadesáti metrech mírného stoupání zelenou značku vedoucí přes kopec do Kralup opustíme a zatočíme doleva a po dalších dvě stě metrech dojedeme až na konce obce, kde asfaltovou cestu vystřídá jemným štěrkem vysypaná cesta do příkrého kopce v délce 250 metrů. Kolem vrat do areálu radioamatérů podjedeme oplocený pozemek dalších 250 metrů už téměř po rovině až na vrchol plochého kopce. Zde se zatočí doleva a po necelých sto metrech dojedeme po okraji pole z mírného kopce až k rozhledně.

Sjízdné pouze na horském kole.