Betonová čtyřmetrová stavba z roku 1930. Naše nejnižší rozhledna.

Pro vysoké stromy je výhled z třímetrové otevřené plošiny omezen pouze severním směrem na Ivančice a komíny JE Dukovany.

Na Rénu vede červeně značená turistická cesta z Ivančic, pro jízdní kola však absolutně nesjízdná. Cyklisté se mohou přiblížit k přírodnímu amfiteátru pod rozhlednou, kam vede asfaltová silnice přes železniční trať Ivančice – Moravské Bránice a přes řeku Jihlavu. Od restaurace v amfiteátru je sice možné vyjet po příkré až strmé lesní cestě až k rozhledně, ale cesta je neznačená a má množství odboček, takže spolehlivě ji lze použít pouze při zpáteční cestě.

K amfiteátru sjízdné i na silničním kole, dále už pouze na horském kole a to ještě při znalosti terénu.

Občerstvení v restauraci u amfiteátru vzdálené asi 300 metrů (při použití nesjízdné turistické stezky).

Suvenýry v infocentru v Ivančicích.