Třicetimetrová kamenná věž s bohatě zdobeným ochozem z roku 1840,  která byla v roce 1873 zpřístupněna jako rozhledna.

Kruhový výhled z otevřeného ochozu (obec Tupadly s údolím říčky Liběchovky, elektrárna Mělník).

Z obce Tupadly odbočuje 100 metrů za OÚ ve směru na Dubou vpravo úzká asfaltová silnička. Pět set metrů dlouhá cesta je zeleně značená. Hned od začátku začíná příkré 250 metrů dlouhé stoupání, které vzápětí vystřídá mírný kopec. Posledních 100 metrů k bráně areálu je vytesáno mezi pískovcovými skalami a je opět příkré. Objekt je v současné době veřejnosti nepřístupný, poněvadž je v něm umístěno buddhistické meditační centrum. Při své poslední cestě jsem se dožadoval vstupu do objektu a proto jsem u brány do areálu zazvonil. Přicházel mně otevřít bosý buddhistický mnich a zdálky na mne volal, zda mluvím anglicky. Odpověděl jsem mu, že šprechtím pouze německy a gavarju takže němnožko pa rusky. On se však na patě otočil a beze slova odešel zpátky – asi meditovat. Do této doby jsem si myslel, že buddhismus je tolerantní náboženství. On mě však z toho velmi rychle vyléčil.

Sjízdné na silničním kole.

Suvenýry v inormačním centru v Mělníku.