Gotický hrad z poloviny 13. století se rozkládá na vrchu Krasíkov západně od Konstantinových Lázní. Po požáru a následných bojích v roce 1647 již nikdy nebyl opraven a chátrá. V roce 2012 byla na zbytku kulaté věže na konci ostrohu postavena ocelová vyhlídková plošina se schodištěm.

Kruhový výhled z otevřené plošiny ve výšce 6 metrů vůči nádvoří hradu (západní Šumava, Český les od Dyleně, přes Havran, Velký Zvon až po Čerchov, Přimda, Vlčí hora, Tepelská plošina s Třebouňským vrchem a vysílačem Krašov, Ovčí vrch, Hradišťský vrch).

Přístupová cesta ke hradu je velice přehledná. Začíná na silnici z Kokašic do Domaslavi u Krasíkovského dvora s chovem koní. Devíti set metrová zeleně značená cesta vede nejprve 300 metrů po hrubém asfaltu kolmo do prudkého kopce až na malé parkoviště. Odtud začíná téměř půlkilometrové šotolinové stoupání do příkrého kopce až na palouk u kaple sv. Máří Magdaleny. Zbývajících sto metrů ke hradu se pokračuje po louce už téměř po rovině až ke schodišti k bývalé věži.

Sjízdné na horském kole.

Suvenýry v informačním centru v Konstantinových Lázních.