Zděná desetimetrová rozhledna z roku 2011

Výhled z kryté místnosti ve výšce 7 metrů je možný převážně jihovýchodním směrem (nedaleká chata Severka, část východních Beskyd a slovenské Kysuce, v dálce pak Roháče a Malá Fatra).

Původní vodojem, který později sloužil také k ustájení dobytka, byl v roce 2011 velkoryse přebudován na rozhlednu. V luxusním interiéru je uprostřed železné točité schodiště a po stěnách zajímavé obrázky z historie a přestavby rozhledny a také panely beskydské flory a fauny.

Cestu na vrchol začneme v Jablunkově výjezdem po staré silnici do Mostů. Podjedeme nový obchvat a na následném kruhovém objezdu pokračujeme stále rovně, až na nejbližší křižovatce narazíme na cyklistickou stezku č. 6081. Po ní vystoupáme příkré stoupání přes železniční trať na Slovensko a stále v prudkém stoupání pokračujeme až k rozcestí Skalka. Zde se sklon cesty změní a dlouhou dobu, vlastně až k poslednímu rozcestí Pod Polomem, jedeme jen do mírného kopce. Toto stoupání se ale za prudkou pravotočivou serpentinou postupně zlomí na příkré a posledních 300 metrů před další levotočivou zatáčkou dokonce na strmé.  Po zdolání těchto nástrah je to k rozhledně s chatou už pouze 150 metrů do prudkého kopce. Důležité je stále se držet asfaltové silnice a nikde z ní neuhýbat. Ta nás totiž po 12 kilometrech od železničního přejezdu neomylně dovede až na vrchol. Poslední třetinu cesty ale pojedeme už po cyklotrase č. 6084.

Sjízdné i na silničním kole.

Občerstvení a suvenýry v sousední Kamenné chatě.