Stará radnice byla postavena v roce 1566 na místě dvou vyhořelých domů. K ní pak byla v roce 1638 přistavěna čtyřboká masivní 31 metrová věž. V roce 1742 bylo průčelí vyzdobeno freskami s městským, rožmberským a schwarzenberským znakem. V roce 1781 budovu radnice poničil rozsáhlý požár. Teprve po 31 letech byla budova zrekonstruována a začala opět sloužit městu. Při další přestavbě v roce 1819 byla radnice navýšena o druhé patro a ozdobena druhou věží.

Kruhový výhled ze zastřešeného ochozu (celý historický střed města včetně zámku, pivovaru a Kotěrovy vodárenské věže Na Kopečku, rybník Svět a Rožmberk, rozlehlá Třeboňská pánev, v dálce pak vrchol Kleti s vysílačem).

Věž Staré radnice patří spolu s věží kostela Panny Marie Královny a sv. Jiljí, ke známým dominantám Třeboně. Najdeme ji na území Městské památkové rezervace v jihovýchodní části Masarykova náměstí. Vzhledem k tomu, že celé město, s výjimkou severovýchodní části zvané Na Kopečku, leží v absolutní rovině, je přístup k této radnici zcela nenáročný. Náměstí je situováno do jihovýchodní části města pouhých tři sta metrů severně od hráze rybníka Svět a 80 metrů od známého vodního kanálu Zlatá stoka, napájející tamější rybniční soustavu.

Sjízdné na silničním kole.

Suvenýry v IC v přízemí radnice.

Občerstvení v okolních restauracích na náměstí.