Osmimetrová ocelová věž s točitým schodištěm vkusně zasazená do torza bývalé bašty městského opevnění Jihlavy.

Půlkruhový výhled z otevřené plošiny ve výšce sedmi metrů je možný pouze jihozápadním směrem na park Gustava Mahlera s bronzovou sochou tohoto hudebního skladatele a původní městskou hradbu, na jejímž konci se tyčí nepřehlédnutelná Brána Matky Boží. Výhled východním směrem znemožňuje vyšší obytný dům.

Rozhledna se nachází ve Věžní ulici, západně od hlavního jihlavského Masarykova náměstí. Po rovině k ní vede ze severozápadního rohu náměstí Benešova ulice, která po dvou stech metrech přetíná ulici Věžní, kde se zatočí doprava a po šedesáti metrech dojedeme přímo k rozhledně.

Sjízdné na silničním kole.

Občerstvení ve Věžní ulici