Třicetimetrová trojboká dutá hráň složená z modřínových prken s vnitřním točitým dubovým schodištěm z roku 2008. Protože se věž nacházela v letištním koridoru, na její vrchol bylo umístěné signalizační světlo.

Kruhovému výhledu z otevřené plošiny ve výšce 15 metrů brání jihovýchodním směrem stromy vyššího kopce, na opačné straně lze spatřit Chrudim, Pardubice, Železné a Orlické hory, Krkonoše, nebo Kunětickou horu.

Rozhledna se nachází jižně od Chrudimi a dovede nás k ní žlutě značená trasa. Východištěm je křižovatka silnic Slatiňany – Sobětuchy a Chrudim – Seč. Dobrá asfaltová silnice stoupá do mírného kopce 700 metrů až k lesu. Dále cesta pokračuje kolem závory 300 metrů do příkrého kopce až na prostranství pod rozhlednou.

Přestože architektem byla odhadnuta životnost stavby na 50 let, věž sloužila návštěvníkům pouze 4 dny! Dne 25. června 2008 se totiž krajem přehnala nebývale prudká větrná bouře, která novou stavbu silně poničila. Ta pak musela být z bezpečnostních důvodů celá stržena.

Opatrně sjízdné i na silničním kole.

Občerstvení a suvenýry v přilehlém obslužném domku vystavěném v podobném stylu jako rozhledna.