Na místě dnešního zámku stával pohraniční dřevěný hrad, který měl chránit vstup do země proti válečným výpravám z Uher. K první přestavbě na zámek došlo ve druhé polovině 13. století a v první polovině 16. století je objekt přestavěn v renesančním slohu. Za války s Osmanskou říší a za třicetileté války byl zámek téměř zničen, ale v rámci rozsáhlých romantických krajinářských a staveních prací v první polovině 19. století byl zámek přestavěn na umělou zříceninu, ostatně jako nedaleký Janův hrad. Z této doby pochází i uměle zkosená 32 metrů vysoká věž.

Kruhový výhled z ochozu ve výšce 28 metrů (Břeclav, Poštorná, Bílé Karpaty, na Pálavě Stolová hora, Děvín, Sirotčí hrádek a Dívčí hrady, Svatý kopeček u Mikulova, Lednice, Minaret, Apollónův chrám, Reistna, rozhledny Přítlucká hora a Dalibor, v Rakousku hrad Falkenstein a větrné elektrárny).

Zámek je postaven na západním okraji města. Při průjezdu městem od Hodonína ve směru na hraniční přechod nebo do Mikulova po Třídě 1. máje se po překonání mostu přes Starou Dyji  odbočí po 130 metrech na první velké křižovatce doprava. Zámek se nám objeví přímo před očima a po 260 metrech k němu dojedeme téměř po rovině.

Sjízdné na silničním kole.

Suvenýry v pokladně zámku, v IC a muzeu.

Občerstvení v přilehlých restauracích.