Romanticko- klasicistní kolonáda Reistna je nejvýše položenou stavbou Lednicko – Valtického areálu, zapsaného od roku 1996 na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Stavba byla dokončena v roce 1823 a stála na katastrálním území sousedního Schrattenbergu. V roce 1907 musela být přestavěna, neboť se částečně zřítila. Teprve v roce 1925 byla připojena k Valticím. Po II. světové válce se na dlouhou dobu ocitla v nepřístupném pohraničním pásmu a byla využívána jako vojenská pozorovatelna.

Kruhový výhled z otevřené terasy jižním směrem v létě částečně znemožňují vrcholky listnatých stromů (Lednicko – Valtický areál s rozsetými stavbami, Břeclav, zámek Mikulov a Svatý kopeček, Pálava, Bílé Karpaty, Rakousko).

Z hlavní silnice procházející Valticemi z Břeclavi do Mikulova k němu vede téměř dvoukilometrové příkré stoupání ve směru na hraniční přechod Schrattenberg v Rakousku. Pár metrů před bývalou celnicí z této silnice odbočuje doleva úzká červeně značená asfaltka na parkoviště, která dále pokračuje do prudkého kopce a po půl kilometru končí u jižní strany kolonády. Podstatně příkřejší stoupání začíná sto metrů pod celnicí v mírném sjezdu do Rakouska. Úzká asfaltka kolmo do kopce nás sem po 300 metrech dovede z opačné strany. Na Reistnu lze také dojet po dvou kilometrech z valtického náměstí Svobody. Červená značka vede nejprve téměř po rovině ulicemi města, pak zatočí doleva a kolem vinic dojedeme po 1400 metrech mírným stoupáním na křižovatku.  Odtud nás však čeká strmý půlkilometrový kopec pod rozhlednu.

První cesta je sjízdná na silničním kole, druhá je vhodnější pro horské kolo.

Suvenýry v pokladně kolonády.