Pětimetrová dřevěná vyhlídka z roku 1978.

Výhledu z kryté plošiny ve výšce 3 metrů brání západním směrem vzrostlý les, takže pouze na východě můžeme
přehlédnout nejcennější část rašeliniště a v dáli pak vrchol Světlé hory.

Černohorská rašelina se rozkládá na severním úbočí mohutné Černé hory. Doporučuji proto spojit tento výlet
nejprve s návštěvou zdejší železné rozhledny s vynikajícím panoramatickým výhledem do širokého okolí. Pak teprve
přes samotný vrchol hory sjet prudký kopec k Černé boudě a dále po žluté značce sjet až k odbočce k rašeliništi.
Odtud je to k vyhlídce už jen 300 metrů po povalovém chodníčku téměř po rovině. Na této cestě však platí přísný
zákaz jízdy na kole. K rašeliništi se může rovněž dojet po značené cyklostezce 1B z Horního Maršova přes Krausovy
boudy nebo z opačné strany kolem Pražské a Kolínské boudy.

Všechny vyjmenované cesty jsou sjízdné, hlavně v závěrečné fázi, pouze na horském kole.

Suvenýry v Černé boudě.