Stavba 72 metrů vysoké strážné a hlásné věže a zvonice probíhala v letech 1549-1577. Kvůli nepříznivým hydrologickým poměrům podloží musely být pod základy zatlučeny dubové piloty. Věž má čtvercový půdorys o délce strany 11,6 metrů, šířka zdí u země činí 3,1 metru a se vzrůstající výškou se zužuje až na necelé dva metry ve výšce ochozu. Vnitřní část je rozdělena na 9 podlaží. V posledním patře v úrovni ochozu byl zřízen byt pro rodinu věžného. V roce 1606 byly pod ochoz instalovány věžní hodiny. Věž, jejíž spodní část byla vystavěna v gotickém slohu a od 6. patra navazuje sloh renesanční, je situována k západnímu průčelí kostela sv. Mikuláše.

Nádherný kruhový výhled ze zastřešeného ochozu ve výšce 46 metrů (celé město, zámek Hluboká a za ním chladící věže JE Temelín, románský kostel v Hosíně, Slepičí hory s Kohoutem a za ním část Novohradských hor, Poluška, Blanský les s dominantní Kletí, vojenský prostor Boletice s Chlumem a část jižní Šumavy).

Černá věž je nepřehlédnutelnou dominantou města a nachází se necelých sto metrů severovýchodně od náměstí Přemysla Otakara II.

Suvenýry v pokladně věže.