Původní gotická vodní tvrz z poloviny 14. století byla postavena v podmáčené rovinaté krajině na dubových pilotech. Na renesanční zámek byla přestavěna v 17. století a v okolí vznikl park se skleníky. Ještě koncem téhož století zámek prošel barokní úpravou. Poslední podoba ve stylu tudorovské anglické novogotiky proběhla po požáru v roce 1860. Po druhé světové válce byl zámek několikrát vykraden, krátce byly jeho prostory využity pro byty zaměstnanců statku a nadále chátral. Od roku 2010 se začaly provádět první opravy, byla obnovena krytina a objekt byl zabezpečen proti vniknutí.

Dominantou zámku je od roku 2016 opravená 34 metrů vysoká hranolová věž, která vyrůstá ze středu nepravidelné pětiboké třípatrové budovy. Vzhledem k tomu, že zámek se rozkládá v dolíku u rybníka, jeho věž poskytuje úzkými průzory ve vysokém cimbuří kromě rozhledny U Jakuba pouze omezený výhled na nejbližší okolí a vyšší vrcholky zalesněných kopců.

Obec Český Rudolec leží uprostřed malebné České Kanady na silnici spojující Slavonice se Studenou. Samotný zámek nás pak překvapí přímo u této silnice, vpravo na začátku obce.

Sjízdné na silničním kole.

Suvenýry v infocentru naproti zájezdnímu hostinci.

Občerstvení přes silnici v Zámeckém pivovaru.