Osmadvacetimetrová zděná věž z betonových cihel z roku 2010 s dřevěnou osmibokou nástavbou.

Kruhový výhled z kryté vyhlídkové plošiny ve výšce 25 metrů (panorama Šumavy, Blatná, Písek, Brdy)

Obec Chanovice leží na silnici Oselce – Svéradice severně od Horažďovic. Rozhledna je součástí naučné stezky, která spojuje zámecký areál s rozsáhlým anglickým parkem se skanzenem lidové architektury jihozápadních Čech. K rozhledně vedou dvě přístupové cesty. Obě jsou součástí místní naučné stezky. Kratší možností je zeleně značená trasa kolem skanzenu. Od hlavní silnice měří pouze 400 metrů. Po projetí skanzenu stoupá lesní pěšina krátce prudce do kopce a posléze ústí na hlavní přístupovou cestu, odkud je to pouze 150 metrů, ovšem do příkrého kamenitého kopce. Druhou možností je cesta od obecního rybníčku a kolem fotbalového stadionu. Ta je dlouhá 1500 metrů a vede nejprve po hrubé asfaltce mírně do kopce zprvu po modré a pak po místní zelené značce. U lesovny se musí z asfaltky odbočit doprava na kamenitou a často podmáčenou lesní vozovou cestu,  která vede až na vrchol. 150 metrů pod vrcholem do ní zaúsťuje první popisovaná cesta.

Sjízdné pouze na horském kole.

Suvenýry ve věži nebo v infocentru v areálu zámku.