Druhou dominantou města je, samozřejmě kromě zámku, rozprostírajícího se na výrazné výšině, také novorenesanční budova radnice. Byla vystavěná v letech 1893-1896 podle projektu vídeňského architekta Franze Neumanna, který je autorem podobné, ale ještě honosnější stavby v nedalekém Liberci. Je postavena z hrubých neomítnutých komínových cihel, římsy, štíty a ozdobné prvky jsou z pískovce. Měla vyjadřovat sílu frýdlantského průmyslu. Průčelí zdobí sochy Spravedlnost a Obětavost, na vnitřním schodišti je umístěna busta Albrechta z Valdštejna od sochaře Heinricha Scholze.

Rohová věž měří 48 metrů a jejího otevřeného ochozu ve výšce 27 metrů je kruhový výhled na celé město Frýdlant se zámkem, na pásmo Jizerských hor s výrazně nejvyšší horou Smrkem, na opačné straně pak na rozhlednu Frýdlantská výšina.

Radnice stojí na severozápadním okraji náměstí T. G. Masaryka. Od nádraží se k ní nejsnáze dostanete po žluté turistické znače z mírného kopce. Nejprve ulicí Nádražní překonáte hlavní frekventovanou průjezdní silnici městem ve směru na Liberec a pak ulicí Míru přejedete most přes říčku Smědou. Po sedmi stech metrech dorazíte přímo k budově radnice.

Sjízdné na silničním kole.

Suvenýry v IC v přízemí radnice.