Hrad ze 14. století patří k nejrozsáhlejším hradním komplexům nejen u nás, ale dokonce i v celé Evropě. Má čtyři nádvoří, šest bran a množství bašt a věží.

Nejvýše položená šestnáctimetrová pak slouží od roku 2002 jako rozhledna. Z krytého ochozu ve výšce 10 metrů je možné shlédnout Oderské a Hostýnské vrchy, Beskydy, Lipník, Hranice a část Jezernického viaduktu. Rozsáhlejší výhledy znemožňuje severovýchodním směrem budova hradního paláce a zalesněný vrch Krásnice. Hrad je rovněž známým místem mezinárodního setkání uměleckých kovářů Hefaiston se stálou expozicí uměleckých děl.

Ke hradu se nejsnáze dostaneme z Lipníku nad Bečvou. Po překonání řeky dojedeme po rovině do Týna nad Bečvou, který projedeme až k návsi Bedřicha Smetany, kde prudce zatočíme doprava. Novosadskou ulicí pak vystoupáme půlkilometrové příkré stoupání obcí kolmo do kopce. Po vjezdu do lesa se na čtyřech stech metrech ve dvou zatáčkách sklon změní dokonce na strmý. Dále cesta pokračuje starým stromořadím půl kilometru do prudkého kopce až k záchytnému parkovišti pod hradem. K hradní bráně je zapotřebí zdolat ještě závěrečný třistametrový příkrý úsek.

Sjízdné na silničním kole.

Suvenýry v hradní pokladně a v prodejně suvenýrů.

Občerstvení v hradní krčmě.