Na místě původního hradu z 12. století vznikl v polovině 17. století tříkřídlý novorenesanční zámek, který byl až ve dvacátých letech 20. století dostavěn o čtvrté křídlo. Současná podoba sedmačtyřicetimetrové válcové věže pochází z roku 1997, kdy prošla poslední rekonstrukcí. Nové střechy se jí znovu dostalo až po 225 letech. Od roku 1888 v zámku sídlí Muzeum Jana Amose Komenského.

Od roku 1998 je ze čtyř zasklených oken v posledním patře věže ve výšce 29 metrů umožněn kruhový výhled na město Přerov, Helfštýn, Hostýnské vrchy se Sv. Hostýnem a Kelčským Javorníkem, Oderské vrchy a na televizní věž na Holém kopci u Staré Vsi.

Zámek se rozkládá uprostřed města na malé vyvýšenině nad řekou Bečvou. Vedou k němu dvě dlážděné cesty do prudkého kopce. Z Mostní ulice ze severní strany Masarykova náměstí odbočuje po 70 metrech doprava Pivovarská ulice, která stoupá na Horní náměstí, v jehož středu se nachází příkrý pětadvacetimetrový vjezd do zámku. Od jihu se dá k zámku dojet z Žerotínova náměstí, které přechází do příkré dlážděné úzké uličky, která po 120 metrech ústí na Horní náměstí.

Obě cesty jsou sjízdné na silničním kole.

Suvenýry v pokladně zámku.

Občerstvení v úzkých uličkách a náměstí v podzámčí.