Šestnáctimetrová betonová vodárenská věž z roku 1908, která v šedesátých letech přestala být využívána a pomalu chátrala. V roce 2011 byla opravena, doplněna vnějším točitým schodištěm a na podzim téhož roku také zpřístupněna jako rozhledna.
Otevřený betonový ochoz umožňuje kruhový výhled na Heřmanovu Huť, poměrně velkou část dálnice D5 Plzeň – Rozvadov, v dálce je možné zahlédnout rozhlednu Křížový vrch u Stoda, hrad Radyni a také hřebeny Brd.
Obec Heřmanova Huť leží v mělkém údolí Vejprnického potoka. Pro svoji příznivou polohu byla tato lokalita také vybrána pro stavbu dálnice do Německa. Z toho zákonitě vyplývá, že přístup k rozhledně je velmi jednoduchý a nenáročný. Ze silnice Nýřany – Ostrov u Stříbra odbočíme v obci Horní Sekyřany doprava a dojedeme do obce Heřmanova Huť. Stodvacet metrů před železničním přejezdem odbočíme z hlavní Revoluční ulice doprava a ulicí Luční dojedeme po stodevadesáti metrech k malému parkovišti. Zde pro změnu zatočíme doleva do ulice Zahradní a po dalších stodevadesáti metrech velmi mírného stoupání staneme u paty vodárenské věže.
Vzhledem k tomu, že všechny silnice jsou asfaltové je tato rozhledna dobře sjízdná na silničním kole.
Suvenýry v domku pod rozhlednou.