Poutní kostelík z roku 1862, k němuž byla v roce 1931 přistavěna třiadvacetimetrová věž, sloužící jako rozhledna.

Kruhovému výhledu z krytého ochozu ve výšce 13 metrů brání místy ještě přerostlé stromy, i když část jich byla v zimě roku 2005 dost necitlivě zkrácena (Plzeň, Radyně, Stod, Český les, Šumava).

Celý vrch Vrabina je protkán množstvím cest. Zmíním se však pouze o čtyřech hlavních, které se pak všechny setkají pod vrcholem na rozcestí Křížový vrch. Asi nejlepší je bývalá vojenská cesta vedoucí od severu z obce Losina. Na začátku obce ve směru od Chotěšova odbočuje doprava vozová cesta, která je zajímavá tím, že je téměř v celé délce 1900 metrů vyspravena rozdrcenými červenými střešními taškami. Stoupá jen mírně do kopce. V závěru se spojí se zelenou značkou, kterou je však třeba ignorovat, poněvadž ta později z této cesty opět uhýbá doprava. Od západu ze Stoda stoupá červeně značená čtyřkilometrová cesta mezi poli kolem 3 malých rybníčků a pak po hezké louce. Po vjezdu do lesa se mírný sklon změní na prudký. Od východu z Černotína se z návsi okolo budovy tiskárny stoupá nejprve mírně kilometr mezi poli, ale po vjezdu do lesa, až na sedlo, je příkrý kopec. Ovšem pak se jede, až na rozcestí k zelené značce vedoucí z Lažan, zase z kopce. K rozcestí Křížový vrch je to celkem 2400 metrů. Poslední možností je od jihu zeleně značená cesta z Lažan v délce 2500 metrů rovněž do mírného až prudkého kopce. Od rozcestí Křížový vrch, kde se všechny cesty setkají se pak vyjede 50 metrový prudký kopec k dalšímu rozcestí u bílého kříže. Od něho vede buď původní křížová cesta v délce 300 metrů kolmo do strmého svahu (zkouška zdatnosti) nebo je možno celý masiv od jihu objet a po 600 metrech prudkého až příkrého stoupání se dostat až na vrchol.

Sjízdné pouze na horském kole.

Občerstvení a suvenýry v pokladně věže.