Dvanáctimetrová soukromá dřevěná třípatrová rozhledna z roku 2008.

Výhled je vzhledem k vzrostlým stromům omezen pouze jihovýchodním směrem na Luže s dominantním poutním kostelem. Severozápadní směr nabízí přes Dobrkovský kopec obzor s Orlickými horami.

Tato zdánlivě snadno přístupná a zdaleka viditelná rozhledna je na kole téměř nesjízdná. Je totiž postavena na samotné
hraně prudkého, třicetimetrového srázu nad obcí Bělá. Odtud k ní stoupá ve svahu vykopané schodiště a také malá
kolejová pozemní lanovka. Z opačné strany je lán pole, který lze kolem lesa obejít, což je 250 metrů. Nejsnadnějším
přístupem by bylo přejet stopadesátimetrovou vzdálenost od silnice Luže – Chrast, což však lze pouze po sklizni. Před tím
je ovšem nutné zdolat příkré stoupání po silnici z Radimi do Dobrkova. Po vyjetí z lesa se rozhledna objeví vlevo mezi
vzrostlými stromy na konci pole.

Sjízdné pouze na horském kole přes pole z mírného kopce.

Suvenýry v hostinci v Bělé.