Patnáctimetrová zděná vyhlídková nástavba vestavěná v roce 1969 do obvodových zdí bývalé kaple sv. Anny.

Kruhový výhled z prosklené vyhlídkové nástavby v současné době znemožňují vrcholky vzrostlých listnatých stromů. Přesto lze mezerami ve větvích spatřit panoráma západní Šumavy s dominantním dvojvrcholkem Ostrého, Jezerní horu, pohoří Hoher Bogen v Německu s Burgstallem napravo a Schwarzriegelem nalevo, rozhlednu Markétu a Klatovy.

Při výjezdu z Klatov směrem na Domažlice je na konci města, na vrcholu prudkého stoupání těsně za hradbou sportovního areálu, odbočka doprava. Hrubá asfaltová silnice stoupá v délce 1100 metrů nejprve na kraji louky a posléze zatáčí doleva po kraji lesa. V místech, kde se v lese cesty rozdělují, je třeba jet doprava, stále vzhůru do prudkého kopce a celý masiv od severu postupně objet.

Vzhledem k velice rozbité asfaltové silnici k výjezdu doporučuji horské kolo.

Suvenýry a občerstvení na nádvoří objektu.