Sedmaadvacetimetrová dřevěná rozhledna s ocelovým schodištěm a nosnými spojovacími prvky z roku 2009.

Kruhový výhled ze zastřešené plošiny ve výšce 25 metrů (Moravská Třebová, Hřebečský masiv, Orlické hory, Králický Sněžník, Jeseníky).

K rozhledně vedou dvě přístupové cesty. První začíná u benzinové pumpy na obchvatu městem, kde červená turistická značka míří kolmo do superstrmého kopce. Nejprve po louce, aby pak po 500 metrech zatočila do lesa a velkým obloukem dosáhla po dalších 800 metrech vrcholu. Tuto cestu bych ovšem doporučil pouze jako zpáteční, protože zcela určitě prověří vaše jízdní a také technické schopnosti vašeho kola! Druhou možností je vyjet směrem na Městečko Trnávku a na konci města za vojenskou školou odbočit doprava. Po zelené turistické značce se po necelých dvou kilometrech dostaneme prudkým, později až příkrým stoupáním na rozcestí Peklo – studánka. Zde musíme odbočit doprava a po červené značce dojet po 200 metrech na další rozcestí Nad Peklem. Do cesty se nám ale postaví strmý padesátimetrový kopec. Nad Peklem nás přivítá krátký sjezd a další závěrečné stometrové strmé stoupání k rozhledně. Pozorně sledujte turistické značení, abyste nedopadli jako já. U rozcestí Nad Peklem jsem totiž přehlédl nevýraznou odbočku doprava a vydal se, také po červené, opačným směrem po daleko výraznější cestě do kopce.  Po dvou kilometrech jsem u dalšího rozcestí Nad Útěchovem zjistil svoji chybu a musel jsem se potupně vrátit!

Sjízdné pouze na horském kole. Velmi náročné i při sjezdu!

Suvenýry v informačním centru v Moravské Třebové.