Jednoduchá dvanáctimetrová jehlanová dřevěná konstrukce z roku 2014.

Kruhový výhled z otevřené plošiny ve výšce sedmi metrů (věžáky v Kladně – Rozdělově, výsypka bývalého dolu Tuchlovice, Družec a Velká Dobrá, rychlostní silnice R6).

Rozhledna na vrchu Veselov se nachází na severovýchodním okraji obce Družec. Ve směru od Kyšic odbočíme první ulicí doprava, až dojedeme k tenisovým kurtům. Zde opět prudce zatočíme doprava a nejprve po asfaltu, pak po šotolině po 200 metrech příkrého stoupání dojedeme na kraj obce. Zde zatočíme doleva a po sto metrech vyjedeme po zarostlé polní cestě na kraj lesa. Tady se vydáme úzkou pěšinou doleva na posledních 150 metrů příkrého stoupání. To je ovšem zpestřené dvěma desetimetrovými strmými úseky, z nichž ten druhý v pořadí bude pro většinu bajkerů nesjízdný.

Sjízdné pouze na horském kole.

Suvenýry na obecním úřadě ve Velké Dobré nebo na OÚ a v hostinci u hřiště v Družci.