Desetimetrová jehlanová trámová konstrukce z roku 2007.

Téměř kruhový výhled z otevřené plošiny ve výšce asi 7 metrů – severovýchodním směrem brání výhledu zalesněný vrchol Vysokého vrchu (Říp, Milešovka, Krušné a Doupovské hory, Brdy, Hřebeny, Křivoklátská vrchovina, Kladno, jižní okraj Prahy, rozhledna Lhotka).

Je zajímavé, že k této atraktivní vyhlídce doposud nevedou značené turistické cesty a tak návštěva této rozhledny může být pro někoho orientační oříšek. Doporučuji proto použití cyklokomputeru. Při jízdě z Chyňavy do Kyšic si od cedule hranice kladenského okresu (pod dráty vysokého vedení) odpočítáme 800 metrů. Vlevo u oplocené lesní školky odbočíme na kamenitou vozovou lesní cestu a 400 metrů mírně stoupáme až přijedeme na velkou mýtinu, kde ze tří cest vybereme tu prostřední. Po 200 metrech narazíme na zajímavou modřínovou alej, kde odbočíme doprava. Po dalších 200 metrech už jsme těsně pod vrcholem, ale musíme opět zatočit doprava a po špatně znatelné cestě vystoupat stometrový strmý úsek na hřeben kopce. Tato část je vzhledem ke kamenité a erozí rozrušené cestě nesjízdná. Na vrcholu se dáme doleva a přes kořeny stromů po sto metrech dojedeme až k informačním tabulím, kde kolo raději ustájíme. K rozhledně nám zbývá už jen 50 metrů po úzké pěšině mezi skalisky.

Sjízdné pouze na horském kole.

Suvenýry v penzionu v Malých Kyšicích nebo na OÚ.