Sedmnáctimetrová dřevěná trámová věž z roku 2001.

Kruhový výhled z otevřeného ochozu ve výšce 13 metrů (Krnov, Albrechtice, Jeseníky, Beskydy, polské roviny).

Na konci obce Ježník, téměř na vrcholu prudkého kopce, se nachází červeně značená kilometrová odbočka doprava. Prvních 200 metrů se jede do mírného kopce. Pak ale následuje odbočka doprava kolem závory a cesta se začíná prudce zvedat do příkrého až strmého stoupání. Před křižovatkou cest se na chvíli sklon zmírňuje, ale od rozcestí cesta pokračuje až na vrchol opět strmým stoupáním. Celá cesta je hrubě šotolinová a štěrková a je značně narušena vodní erozí.

S velkým úsilím sjízdné pouze na horském kole. V horní části nebezpečné i ve sjezdu!

Suvenýry v obci Ježník nebo v infocentru v Krnově.