Staronová šestnáctimetrová dřevěná rozhledna z roku 1998, postavená v ruinách bývalého hradu ze třináctého století.

Kruhový výhled z kryté místnosti ve výšce 12 metrů (Česká Kamenice, Lužické hory, Labské pískovce, České středohoří, Říp).

Zámecký vrch je vysoký kopec jižně od České Kamenice. Vede na něj zelená turistická značka od železničního přejezdu trati Česká Kamenice – Rybniště. Cesta stoupá po louce prudce vzhůru. V horní třetině louky značka uhýbá vpravo a pokračuje alejí vzrostlých stromů. Cyklisté se však musí držet vyjeté vozové cesty, která zde odbočuje mírně vlevo, stoupá šikmo svahem a nakonec ústí do lesa. (značená cesta je totiž nesjízdná, vzhledem k množství úzkých, kamenitých serpentin). Zde je třeba po pár metrech odbočit doprava a držet se staré široké cesty. Ta asi po kilometru končí až na nádvoří hradu. Ovšem i tato cesta je na dvou krátkých příkrých a kamenitých úsecích velmi obtížně sjízdná.

Sjízdné pouze na horském kole.

Suvenýry v infocentru v České Kamenici.