Gotický hrad z přelomu 14. a 15. století je vystavěn na vysoké čedičové homoli, která vysoko převyšuje okolní terén. Na nejvyšším bodě skály pak stojí čtyřboká obytná věž s železným světelným majákem uprostřed, která je od roku 2018 upravena na hradní vyhlídku.

Nádherný kruhový výhled z otevřené plošiny ve výšce 3 metry (Krušné hory s Klínovcem, Plešivcem a Špičákem, Doupovské hory, Slavkovský les, Goethova rozhledna, karlovarské letiště a elektrárna Vřesová).

Stejnojmenná obec leží přímo pod hradní skálou půl kilometru severně od frekventované hlavní silnice Praha – Karlovy Vary. Po místních komunikacích se příkrým stoupáním dostaneme na malé náměstí. Zeleně značená odbočka ke hradu začíná od severní strany kostela sv. Archanděla Michaela příkrým nepravidelným schodištěm, na které pak navazuje úzká kamenitá pěšina do příkrého svahu. Nesjízdná pěšina od kostela až k první hradní bráně měří 80 metrů, areálem hradu pak pokračuje až k Donjonu s vyhlídkou dalších téměř 200 metrů nejprve mírně, v objektu hradu pak příkře svahem.

Až ke kostelu na náměstí sjízdné na silničním kole, dále ke hradu už se musí jít už pěšky.

Suvenýry v malém turistickém středisku na náměstí.

Občerstvení v podhradí na náměstí.