Třináctimetrová válcová kamenná věž z roku 1880.

Po důkladné rekonstrukci objektu a vykácení okolních vysokých stromů v roce 2016 se z krytého ochozu ve výšce 10 metrů otevírá nádherný výhled od severozápadu až po jihozápad. Pouze lepšímu výhledu na východ stále brání vzrostlý les vyššího kopce. (Karlovy Vary, kombinát Vřesová, Krušné hory s Klínovcem, Špičákem, Plešivcem, Meluzínou a Vlčincem, Doupovské hory, Kyselka, údolí Ohře).

Na vrchol této téměř zapomenuté rozhledny vede z obce Kyselka dvoukilometrová, červeně značená turistická pěšina, která po prudkém výstupu nad lázeňskými domy přechází v širokou, velmi rozježděnou, vozovou cestu. Ta je s obtížemi sjízdná na horském kole asi do 2/3 délky. Poslední část pod rozhlednou je značně zarostlá nesjízdná úzká pěšina, vedoucí nejprve kolmo do svahu. Pak se cesta stáčí prudce doleva po úbočí strmého kopce a končí až pod rozhlednou.

Z větší části na kole nesjízdné.

Suvenýry v penzionu v Radošově, kde stojí zajímavý dřevěný krytý most přes Ohři nebo v informačním centru v Karlových Varech.