Čtrnáctimetrová dřevěná rozhledna s kovovým točitým schodištěm stojí od roku 2018 na Novoveském vrchu na místě Prusko – Rakouské bitvy z roku 1757, po bitvě nazývaném mezi prostým lidem Bedřichov.

Kruhový výhled z otevřeného ochozu ve výšce 13 metrů (Kolín s rozhlednou na vodárenské věži, rovinaté Polabí, za dobré viditelnosti Krkonoše se Sněžkou).

K rozhledně vedou dvě cesty. Od severu z Nové Vsi, ležící na hlavní silnici z Nymburka do Kolína. Na začátku obce se zatočí z Poděbradské ulice doprava a po rovině se dojede na kraj obce. Zde zatočíme doprava a kolmo do kopce po půl kilometru prudkého později až příkrého stoupání dojedeme k malému listnatému remízku. Zde se sklon cesty na chvíli narovná, aby se pak vzápětí za další zatáčkou znovu změnil na příkrý. Na rozcestí Odbočka k památníku zatočíme doleva a kolem hradby vysílače dojedeme po hlinité cestě po sto padesáti metrech převážně strmým stoupáním až na vrchol. Od jihozápadu se dá k rozhledně dojet i z Vítězova. Na křižovatce uprostřed obce se vydáme po žlutě značené cestě. Po sto metrech asfalt vystřídá hlinitá cesta mezi poli. Mírným stoupáním po 1500 metrech dojedeme na vrchol kopce, kde zatočíme doprava a zdoláme poslední stometrový prudký úsek k rozhledně.

Obě hlinité cesty jsou opatrně sjízdné i na silničním kole.

Suvenýry na obecním úřadě v Nové Vsi.