Padesátimetrový ocelový telekomunikační stožár z roku 2005. Kruhový výhled z otevřené plošiny ve výšce 30 metrů. (Šumava s vévodícím Boubínem a Bobíkem, Javorník, JE Temelín).

Obec Hoslovice, nad níž se tyčí tato nepřehlédnutelná stavba, se nachází na vedlejší silnici z Kraselova do Vacova. Vzhledem k tomu, že původní cesta vedoucí k rozhledně procházela soukromým pozemkem, byla vytýčena nová přístupová cesta. Ta po padesáti metrech odbočuje ze silnice na Zvotoky za budovou OÚ doleva. Po luční cestě vystoupáme šikmo svahem 240 metrů až k lesu, který ještě sto metrů objedeme a na konci louky zatočíme vlevo do příkrého stometrového kopce přes kořeny stromů ke věži.

Občerstvení v hostinci a suvenýry na OÚ Hoslovice.

Na opačném koci vesnice, na jejím nejnižším místě, se u potoka nachází původní středověký mlýn s funkčním českým vybavením. V roce 2008 byla tato stavba vyhlášena národní kulturní památkou. Součástí celého komplexu je ještě stáj s roubeným chlévem a stodolou.