Devítimetrová dvoupodlažní dřevěná rozhledna z roku 2005.

Kruhový výhled ze zastřešeného ochozu ve výšce 7 metrů (Boskovice, Blansko, Velký Chlum, rozhledny Čebínka, Podvrší a Babylon).

Rozhledna Malý Chlum je postavena na vrcholu stejnojmenného kopce, jehož dominantou je na východní straně bývalý opukový lom. Cestu na vrchol lze začít v obci Obora, resp. v její východnější části – Huti sv. Antonie. Červená turistická značka vede souběžně s cyklostezkou 300 metrů po asfaltu mezi domy až k rozcestí Pod Malým Chlumem. Zde se odbočí doprava a po písčité cestě se po 350 metrech prudkého stoupání dojede na předěl. Tady se opustí cyklostezka a doleva se pak pokračuje dále po červené, úpatím lomu, po široké vozové cestě šikmo vzhůru. Z této vozové cesty nedoporučuji sjíždět, neboť většina jiných odboček jsou pouze nesjízdné zkratky. Stoupání je střídavě mírné až příkré, zvláště v zatáčkách. Poslední stometrový úsek vede loukou po rovině až k rozhledně.

Sjízdné pouze na horském kole. Nebezpečné jsou zvláště úseky s naplaveným jemným opukovým pískem.

Suvenýry na obecním úřadu Obora.