Osmimetrová dřevěná rozhledna z roku 2012.

Půlkruhový výhled ze zastřešeného ochozu ve výšce 5 metrů (Blansko, Spešov, zámek v Rájci, Jestřebí, rozhledny Veselice a Malý Chlum).

Přestože tato rozhledna stojí pouze na úbočí nevýrazného kopce na kraji lesa, cesta k ní je velice namáhavá. Těsně pod ní se totiž rozprostírá rozsáhlé pole, které když je zaseté nebo naopak rozorané je téměř nemožné přes něj přejet. Cestu začneme u obecního úřadu ve Spešově. Proti proudu potoka nejprve dojedeme po 800 metrech na konec obce. Pak po hrubém asfaltu vystoupáme mírný 400 metrový kopec ke koupališti. Za jeho zadní stěnou po kamenité polní cestě dojedeme po 300 metrech prudkým stoupáním kolem parkoviště až k tábořišti V kančí strži. Proti proudu potůčku opatrně doklopýtáme po sedmdesáti metrech zarostlou pěšinkou k malé lávce. Po ní následuje téměř nesjízdný dvacetimetrový sráz, na jehož vrcholu odbočíme doprava, kde vzápětí staneme na kraji lesa. Před námi se rozprostírá rozsáhlá louka. Zde doporučuji velkým obloukem zdolat strmý kopec po levé ruce. Dostaneme se na hřeben a před námi se objeví střecha rozhledny. K jejímu zdolání však musíme nejprve sjet stometrový strmý sráz a vzápětí podobný stometrový sráz opět vystoupat. Zde doporučuji zvolit optimální posed na kole tak, aby se nám neprotáčelo zadní a zároveň nezdvíhalo přední kolo! Protože při přerušení jízdy se už zaručeně znovu nerozjedete! Po překonání všech těchto nástrah už nám zbývá z příkrého kopce sjet posledních sto metrů k rozhledně.

Velmi obtížně sjízdné na horském kole.

Suvenýry na obecním úřadě ve Spešově.