Strážní hrad z konce 14. století byl vybudován na vysokém skalním ostrohu nad řekou Svitavou. Pod ním prochází hlavní koridorová železniční trať z České Třebové do Brna. Kvůli obavám ze zřícení při otřesech na stavbě Novohradského tunelu v letech 1843 – 1848 byla nejmohutnější ze tří věží – osmiboká věž záměrně snížena.

Výhled z krytého ochozu čtyřboké severní věže je vzhledem k vyšším okolním kopcům možný pouze úzkým průzorem do hlubokého údolí západním a jižním směrem a po opadání listů také k severu na Blansko.

Ze silnice Blansko – Lipůvka se těsně před Kateřinským mostem odbočí doleva. Červeně značenou turistickou cestu odbočující po 170 metrech šikmo svahem doleva ignorujeme, protože se jedná o velice obtížně sjízdnou kamenitou pěšinu pro pěší prorostlou silnými kořeny stromů. Pokračujeme dále po hrubé asfaltce kopírující tok řeky Svitavy a později i železniční trať, až po 1800 metrech sjedeme pod železniční viadukt. Na rozcestí za tratí odbočíme doleva a nejprve do prudkého, později až příkrého kopce, dojedeme po 1600 metrech k rozcestí Nový hrad zřícenina – odbočka, kde asfaltku opustíme. Zde se naopak napojíme na červenou a po lesní hlinitokamenité cestě po 200 metrech sjedeme k dalšímu rozcestí pod Novým hradem, kde červenou opět opustíme a držíme se vozové cesty. Tady nás ovšem čeká nejnáročnější 350 metrový úsek, kde se celý hrad od jihozápadu postupně objede. Přitom je zapotřebí zdolat krátký padesátimetrový strmý kamenitý úsek.

K odbočce Nový hrad zřícenina se dá dojet i z opačné strany od Olomučan. Asi 200 metrů za obcí ve směru na Adamov je červeně značená odbočka doprava, která po hrubém asfaltu nejprve zdolá prudké stoupání kolem odbočky Pod Máchovým památníkem, ale pak nás dovede po třech kilometrech z mírného kopce až k odbočce pod Novým hradem.

Sjízdné pouze na horském kole.

Suvenýry a občerstvení v hradní krčmě.