Hrad byl založen začátkem 13. století, opakovaně byl vážně poškozen, ale vždy opraven. Roku 1610 hrad zcela vyhořel a zůstala z něho zachována pouze 22 metrů vysoká věž. Tyčí se na bezmála třicetimetrové skále nad silnicí. V roce 2018 bylo ke věži přistaveno železné venkovní točité schodiště, které v polovině výšky přechází do vnitřku, kde na něj navazují dva železné žebříky a další točité schodiště vedoucí na ochoz. Ten umožňuje výhledy na obec Podhradí a úzké údolí Ašského potoka ve směru západ – východ až do Saska. Většímu výhledu brání zalesněné vrcholky Smrčin. Jedná se o náš nejzápadnější hrad.

Dominantou obce Podhradí, na jejímž katastru kdysi stávaly celkem čtyři zámky Horní, Dolní, Nový a Sorg, je kromě nově opraveného kostela také hradní věž. Obec leží zhruba na polovině cesty mezi Aší a hraničním přechodem do Bad Elsteru v Německu. Z Aše sem dojedeme po asfaltové silnici kopírující Ašský potok z mírného kopce. Z opačné strany od hraničního přechodu je pro změnu mírné stoupání. Uprostřed obce pod kostelem odbočuje ke hradu úzká asfaltka, která po pár metrech přechází do šotoliny. Po devadesáti metrech dojedeme do prudkého kopce k zámecké bráně. Posledních 150 metrů se po travnaté pěšině projede po rovině rozsáhlé prostranství bývalého zámku. Těsně pod věží je zapotřebí zdolat ještě prudkou muldu.

Sjízdné na silničním kole, od brány už pouze na horském kole.

Suvenýry na OÚ v Podhradí.

Občerstvení v nedaleké restauraci.